شعری از مولانا

مولانا

 

 • رو بجو یار خدایی را تو زود ** چون چنان کردی خدا یار تو بود
  • آن که در خلوت نظر بر دوخته ست ** آخر آن را هم ز یار آموخته ست‏
  • خلوت از اغیار باید نه ز یار ** پوستین بهر دی آمد نه بهار 25
  • عقل با عقل دگر دو تا شود ** نور افزون گشت و ره پیدا شود
  • نفس با نفس دگر خندان شود ** ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود
  • یار چشم تست ای مرد شکار ** از خس و خاشاک او را پاک دار

   

   

    

   @tajrishonline

   ما را دنبال کنید