طارمی مقصد بعدی اش را به مدیران پورتو اعلام کرد

با پورتو تا تابستان ۲۰۲۴ قرارداد دارد و تیم پرتغالی هم دنبال راهی است تا از فروش مهاجم ایرانی درآمدزایی کند.

 

@tajrishonline

ما را دنبال کنید