پیشنهاد تلفیقی و جالب وحید قلیچ برای هدایت تیم ملی

وحید قلیچ مطلبی انتقاادی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

 سرآخر پس از کش و قوس های فراوان امیر قلعه نویی به عنوان سرربی تیم ملی فوتبال انتخاب شد و تیم ملی با نفرات و ترکیب فنی تازه تمرینات خود را آغاز کرد.

وحید قلیچ اما با یک پست اینستاگرامی و نوشتن مطلبی نسبت به این انتخاب انتقاد کرد. او همچنین نسبت به شرایط بدهی باشگاه استقلال نیز انتقاد کرد.

عکس| پیشنهاد تلفیقی و جالب وحید قلیچ برای هدایت تیم ملی

@tajrishonline

ما را دنبال کنید