تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان دکتری علوم پزشکی ورودی ۱۴۰۲

دانشگاه تربیت مدرس شرایط، ضوابط و تسهیلات این دانشگاه برای دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری(رشته‌های تابع وزارت بهداشت) را اعلام کرد.

بر این اساس به دانشجویان دارای رتبه اول دوره روزانه در آزمون ورودی دکتری (در رشته‌هایی که حداقل ۳ دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند)، مبلغ ۱۸ میلیون تومان به عنوان هدیه تعلق می گیرد. این رتبه، رتبه کشوری آزمون کتبی (مرحله اول) بدون در نظر گرفتن سهمیه است، مشروط بر آنکه در مرحله مصاحبه نیز رتبه اول بدون در نظر گرفتن سهمیه کسب شود.

تبصره ۱:در رشته‌هایی که دو دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند، به رتبه اول آزمون مبلغ ۱۵ میلیون تومان پرداخت می شود.

تبصره ۲ :یک سوم مبلغ هدیه تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی در نیمسالهای بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می شود.

همچنین به منظور حمایت از رساله کلیه دانشجویان دوره روزانه، برای رساله نظری حداقل پنج میلیون تومان و رساله تجربی حداقل ۱۶ میلیون تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده است.

به دانشجویان دارای رتبه‌های ۱ تا ۳ دوره روزانه در آزمون دکتری (در رشته‌هایی که حداقل ۳ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند) اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) علاوه بر اعتبار پژوهشی رساله (ردیف ۲ )، به شرح زیر با رعایت تبصره‌های مربوط تعلق می گیرد:

- دانشجویان رتبه اول آزمون دکتری، ۱۰/۵ میلیون تومان گرانت.

- دانشجویان رتبه دوم آزمون دکتری، ۷/۵ میلیون تومان گرانت.

- دانشجویان رتبه سوم آزمون دکتری، ۶ میلیون تومان گرانت.

تبصره: این رتبه‌ها، رتبه کشوری آزمون کتبی (مرحله اول) بدون در نظر گرفتن سهمیه است، مشروط بر آنکه در مرحله مصاحبه نیز رتبه‌های اول تا سوم بدون در نظر گرفتن سهمیه کسب شود.

دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه اول آزمون دکتری در رشته‌هایی که حداقل ۴ دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند، مبلغ ۷ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی دانشگاه پرداخت می‌کند.

به کلیه دانشجویان دوره‌های روزانه و نوبت دوم، براساس تبصره ۶ ماده ۵۵ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، (در صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صلاحیت مدرسی)، گواهی صلاحیت مدرسی اعطا خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس همچنین اعلام کرده است که تمهیدات لازم را به منظور استفاده دانشجویان دوره‌های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور (بورس کوتاه مدت) با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد.

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با تعرفه مصوب دانشگاه بوده و براساس بودجه و اعتبارات مربوط و میزان کارکرد دانشجویان اقدام میگردد. حداکثر مبلغ پرداختی حدود ۳۰ درصد تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در صورت تأمین اعتبار و تصویب هیأت امناء) خواهد بود و شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در سایت دانشگاه تربت مدرس قابل مشاهده است.

دانشگاه تربیت مدرس همچنین اعلام کرده که برای تأمین خوابگاه دانشجویی در دوره‌های روزانه دکتری، تعهد واگذاری خوابگاه ندارد، لیکن اولویت استفاده از خوابگاه (با توجه به امکانات محدود دانشگاه) بر حسب رتبه قبولی متقاضیان، به تدریج و براساس ظرفیت خالی دانشگاه خواهد بود.

درصورت امکان تأمین خوابگاه، دانشجویان دکتری حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی(با پرداخت نقدی اجاره بها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر نمیسال)، حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت. همچنین دانشگاه امکان تأمین خوابگاه برای دوره‌های مازاد، دانشجویان شاغل، بورسیه ، غیر روزانه و بومی (استانهای تهران و البرز) را ندارد.

دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است. متقاضیان متأهل واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسکن، صرفاً براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به درخواست وام مذکور میباشند.

به کلیه دانشجویان دوره روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی، وعده ناهار بر اساس اعتبار تأمینی از سوی صندوق رفاه و قیمت های مصوب این صندوق، در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارائه می‌شود. لیکن صرفاً به دانشجویان دوره روزانه ساکن خوابگاههای دانشگاه علاوه بر وعده ناهار، وعده‌های صبحانه و شام نیز طبق قیمت های مصوب صندوق رفاه ارائه می‌شود.

دانشگاه تربیتن مدرس همه ساله در تابستان در بازه زمانی اول مرداد ماه الی بیست شهریور ماه امکان ارائه وعده‌های غذایی را ندارد.

پرداخت هر گونه وام بصورت محدود و براساس اعتبار تأمینی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

داوطلبان دوره مازاد ضروری است قبل از انتخاب رشته برای آگاهی از میزان شهریه به پورتال معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند. در ضمن این شهریه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد.

کلیه پذیرفته شدگان، ملزم به ارایه گواهی قبولی زبان انگلیسی مورد تأیید دانشگاه حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع هستند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه، به سایت دانشگاه تربیت مدرس به نشانی www. modares.ac.ir  مراجعه نمایند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید