اقتصاد بریتانیا شگفت‌زده شد

اقتصاد بریتانیا در ماه ژانویه رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرد.

به نقل از اکونومیک، بر اساس گزارشی که دفتر آمار ملی بریتانیا منتشر کرد، اقتصاد بریتانیا در ماه ژانویه پس از کاهش ۰.۵ درصدی در ماه قبل، بالاتر از حد انتظار و به میزان ۰.۳ درصد رشد کرد.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماه منتهی به ژانویه ثابت ماند.

توسعه اقتصادی ژانویه به دلیل رشد خدمات بود که به دلیل رشد در بخش آموزش، حمل و نقل و انبارداری، فعالیت‌های سلامت انسان، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و تفریح به میزان ۰.۵ درصد رشد کرد.

از سوی دیگر، بخش تولید و بخش ساخت و ساز به ترتیب با افت ۰.۳ و ۱.۷ درصدی روبرو شدند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید