مسئولیت ۱۶ استان در طرح ملی تقویت کسب و کار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۶ استان در طرح برنامه ملی تقویت کسب وکار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی مسئول هستند که باید در این زمینه فعالیت کنند.

«محمود کریمی بیرانوند» در دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی اظهار داشت: این مصوبه برای ایجاد اشتغال در ۱۶ استان است که اصل موضوع از سال ۱۳۹۷ شروع شده و در پایان سال ۱۴۰۰ با ۱۴ ماده و سه تبصره به تصویب رسیده است.

وی افزود: ابلاغ ساز و کارهای اجرایی برنامه ملی به ۱۲ دستگاه و ۱۶ استانداری اعلام شده است و دستگاه ها وظایف مختلفی در این مصوبه دارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه سازو کارهای برنامه ملی، تهیه دستورالعمل اجرایی مدل های کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حسن کار است.

وی با بیان اینکه سه ماده ۱، ۱۲ و ۱۳ از مهمترین موارد است گفت: در این راستا کارگروه تلفیق در کمیته ملی شکل می گیرد ‌دستگاه ها و استانداری ها باید به این کارگروه و کمیته برنامه ها را اعلام کنند.

کریمی بیرانوند خاطر نشان کرد: اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است که از دستگاه ها پیگیر هستیم.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید