کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور 

 

رئیس سازمان نظام پرستاری:

????از نظر ما اصل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اصلاً اجرا نشده است و صرفاً یک تا دو پرداخت علی‌الحساب صورت گرفته است.

 

????درحال حاضر نیاز به بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیروی پرستاری برای جبران کمبود نیروی پرستار داریم.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید