قبض آب و برق برای این خانوارها رایگان می شود

وزیر نیرو گفت: قبض آب و برق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در صورت رعایت الگوی مصرف رایگان خواهد شد.

 علی‌اکبر محرابیان در مراسم افتتاح نیروگاه بیوگاز تصفیه‌خانه جنوب تهران، افزود: سال گذشته این موضوع منوط به رعایت الگوی کم‌مصرفی بود و به این شرط مشمول رایگان شدن بودند.

وی ادامه داد: اما امسال با رعایت الگوی مصرف توسط این افراد قبض آب و برق آن‌ها کاملاً رایگان خواهد شد.

وزیر نیرو ادامه داد: قانون ۱۴۰۲ در باره تعرفه آب و برق حکمی دارد که بر مبنای آن باید آیین‌نامه‌ای به دولت ارسال می‌شد.

محرابیان گفت: آیین‌نامه آب و برق تقدیم دولت شده است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید