بررسی استیضاح وزیر صمت در کمیسیون صنایع

 

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسات این هفته خود درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر صمت را بررسی می‌کنند.

براساس دستور کار هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز (یکشنبه، 27 فروردین ماه) اعضای این کمیسیون، درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را بررسی می‌کنند.

همچنین استماع گزارش معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاونت مرتبط وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه تخصیص ارز به تولیدکنندگان دستور روز دوشنبه(28 فروردین ماه)اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است .

@tajrishonline

ما را دنبال کنید