پرونده افزایش قیمت خودرو بسته شد

میانگین افزایش قیمت خودرو ۲۹/۷ درصد بوده است.

 

سخنگوی وزارت صمت گفت: میانگین افزایش قیمت خودرو ۲۹/۷ درصد بوده است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: میانگین افزایش قیمت خودرو ۲۹/۷ درصد بوده است، سقف افزایش قیمت برای خودرو‌ها ۴۲ درصد بوده و هیچ‌یک از خودرو‌ها بیش از این عدد افزایش قیمت نداشته‌اند.قالیباف افزود: شورای رقابت پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی خودرو را داد، اما با تصمیم‌گیری‌های جدید این پیشنهاد تعدیل شد و به زیر ۳۰ درصد رسید.وی گفت: تولید برخی از خودرو‌ها با زیان مواجه بوده و به این دلیل سقف افزایش قیمت برای این مدل‌ها در نظر گرفته شده است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید