سرمایه گذاری در تولید باید جذاب شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای کمرنگ شدن دلار باید سرمایه گذاری ها را به سمت تولید سوق داد تا هم نوسانات ارز کم شود و هم دلار از خانه ها خارج شده و تولید را افزایش دهد. 
مهدی آزادواری، کارشناس اقتصادی درخصوص آثار کمرنگ شدن دلار در اقتصاد ایران گفت: کمرنگ شدن دلار به سرعت اثری بر اقتصاد ندارد اما تثبیت قیمت دلار و تک نرخی شدن و همچنین جلوگیری از تصمیمات زود هنگام
 و اینکه مردم و تجار بدانند که وضعیت دلار طی یک سال آینده چگونه است که برنامه ریزی کنند.
وی در ادامه افزود: ارائه تصمیماتی که باعث می‌شود تجار و مردم از آینده قیمت دلار خبر نداشته باشند این می‌تواند اثر گذار روی اقتصاد باشد و هر تصمیم که آینده دلار را برهم می‌زند باید کنار گذاشته شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: روابط ایران با کشورهای همسایه و از تجارت با همسایگان استفاده می‌کنیم و ین را تقویت می‌کنیم این تصمیمات نمی‌تواند تأثیری بر اقتصاد نخواهد داشت دلار ارزی هست که در دنیا مطرح بوده است و نمی‌توان با سرعت و همکاری دیگر کشورها و با معرفی پول‌های دیگر دلار را کنار گذاشت این اتفاقات به مرور قابل حل است.
وی در ادامه بیان کرد: همین هجوم مردم برای خرید دلار می‌تواند تعادل بازار را برهم بزند و نوسان قیمت دلار را تشدید کند و متضرر نهایی در اصل مردم و سرمایه گذاران خرد هستند اما چه کسی باید این موضوع را مدیریت کند؟ 
سیاست‌های بانک مرکزی است که می‌تواند تضمینی بدهد به ثبات و از بین رفتن ابهام دلار نه تنها برای مردم بلکه برای تجار چرا که تجار هم نمی‌دانند که با چه قیمت دلاری برنامه ریزی کنند و تجار فعال نرخ ارز خیلی مهم است که نرخ ارز باید تصویب شود و این موضوع باید مرتفع شود.
مهدی آزادواری در ادامه از سیاست‌های ارزی گفت: سیاستی که نشان در که فسادی دیگر د ر نرخ ارز وجود ندارد و هرگونه نوسان و چند نرخی بودن قیمت دلار باعث ایجاد رانت برای عده‌ای می‌شود که آگاه هستند و متضرر اصلی مردم 
و سرمایه گذاران خرد هستند و دولت با جلوگیری از ابهامات می‌تواند جلوی رانت ایجاد شده را بگیرد.
وی در پایان بیان کرد: این راهکار می‌تواند باعث شود تا مردم دلار را دیگر به عنوان یک کالای سرمایه گذاری نگاه نکنند و وقتی که دلار به عنوان یک کالای سرمایه گذاری مطرح نشود می‌توان گفت که نقش دلار در تجارت کمرنگ شده است و نوسانی هم نخواهد داشت اما زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که نگاه‌ها به سمت تولید باشد ما هرچه نگاه و مشوق هایمان به سمت تولید پیش رود اقتصاد کلان ارتقا پیدا خواهد کرد و مردم نگاه ویژه ای به سرمایه گذاری‌های دیگری داشته باشند نه دلار که باعث بی ثباتی و نابودی اقتصاد است به طور مثال سرمایه گذاری در بورس می‌تواند کمکی باشد برای سرمایه گذاری بلند مدت و حفظ سرمایه و اگر سرمایه گذاری ها در بخش‌های دیگر معطوف شود می‌توان گفت که
 دلار در اقتصاد کمرنگ است.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید