گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز اعطا می‌شود

سازندگان ساز به همت خانه موسیقی ایران «گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز» دریافت می‌کنند.

از خانه موسیقی ایران، با پیشنهاد خانه موسیقی ایران و با همراهی صندوق اعتباری هنر، از این پس سازندگان ساز که موفق به کسب رتبه مورد تایید شورای ارزشیابی سازندگان ساز در خانه موسیقی ایران قرار گیرند می‌توانند گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز را دریافت کنند.

این گواهینامه در پنج سطح درجه بندی شده و بنا بر امتیازبندی شورای ارزشیابی، سازندگان ساز گواهینامه هنری خود را دریافت می‌کنند.

شورای ارزشیابی گواهینامه هنری متشکل از تعدادی از کارشناسان متبحر در عرصه سازندگی ساز و تعدادی از نوازندگان شاخص است.

براساس این گزارش، آن دسته از سازندگان ساز که عضو خانه موسیقی نیستند و متقاضی دریافت گواهینامه هنری ساخت ساز هستند برای ثبت‌نام ابتدا باید مدارک خود شامل کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک مبتنی بر ساخت ساز را به خانه موسیقی ایران ارائه دهند و متعاقبا زمان آزمون حضوری به آنان اعلام می‌شود. افرادی که عضو خانه موسیقی ایران هستند و کارت خانه موسیقی را دارند نیازی به ارائه مدارک ذکر شده ندارند.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با روابط عمومی خانه موسیقی ایران به شماره ۶۶۵۷۶۲۲۴ تماس بگیرند.

گواهینامه هنری صلاحیت ساخت ساز اعطا می‌شود

@tajrishonline

ما را دنبال کنید