کشف رد‌پایی برای پیش بینی دیابت نوع1 در کودکان

یافته جدید دانشمندان نشان می‌دهد که باکتری‌های روده در نوزادان ممکن است پیش بینی کننده دیابت نوع 1 در آینده باشد.

 

 به نقل از گاردین، محققان امضای میکروبی را در نوزادانی که در دوران کودکی یا نوجوانی به بیماری مبتلا می‌شوند، شناسایی کردند.

دانشمندان اعلام کردند می توان از باکتری های موجود در روده نوزادان یک ساله برای پیش بینی شانس ابتلا به دیابت نوع 1 در سنین بالاتر استفاده کرد. این بیماری اغلب در کودکان و نوجوانان رخ می دهد و زمانی که سیستم ایمنی بدن به سلول های سازنده انسولین در لوزالمعده حمله و آنها را از بین می برد، ایجاد می شود.

ملین بلتکی نویسنده ارشد این مطالعه گفت: یافته های ما نشان می دهد که روده نوزادانی که به دیابت نوع 1 مبتلا می شوند به طور قابل توجهی با نوزادان سالم متفاوت است و چندین نشانگر زیستی میکروبی مرتبط با بیماری آینده ممکن است در اوایل یک سالگی وجود داشته باشد.

بلتکی گفت: این کشف می تواند برای کمک به شناسایی نوزادانی که در معرض بالاترین خطر ابتلا به دیابت نوع 1 (قبل یا در طول اولین مرحله بیماری هستند) استفاده شود.

دانشمندان به عنوان بخشی از مطالعه خود، باکتری های روده موسوم به میکروبیوم را در نوزادانی که به دیابت نوع 1 مبتلا شدند با گروه کنترل که تا سن 20 سالگی سالم ماندند مقایسه و تفاوت های قابل توجهی در سن 12 ماهگی بین دو گروه پیدا کنند.

این تیم گزارش می دهد که در شماره فعلی مجله انجمن اروپایی مطالعه دیابت، نوزادانی که دیابت نوع 1 برای آنها تشخیص داده می شود، دارای سطوح بالاتری از باکتری هستند که باعث التهاب می شوند و در پاسخ ایمنی نقش دارند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید