تحویل بدون نقص واحدهای مسکن مهر تا سال ۱۴۰۲

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا سال ۱۴۰۲ واحدهای مسکن مهر را تکمیل و بدون نقص تحویل خواهیم داد.

به نقل از صدا و سیما، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بافعالیت های مستمر که انجام می‌شود برای افزایش کیفیت واحدهای مسکونی تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت که تا سال ۱۴۰۲ واحدهای مسکن مهر را تکمیل و بدون نقص تحویل دهیم.جعفری افزود: با تلاش جهادی که انجام می‌دهیم امیدوار هستیم به نقطه‌ای برسیم که واحدها را تحویل و کارها را تکمیل کنیم و پروژه‌ها را بدون نقص تحویل دهیم.
وی گفت: امروز سیاست‌های ما در رابطه با سیاست زیست فناورانه و زیست مهدویت است تا آنچه فراخور مردم است را تحویل دهیم.
جعفری تصریح کرد: با منابع، امکانات تأمین شده و برنامه ریزی که انجام می‌دهیم در سال ۱۴۰۲ بسیاری از نواقص جبران خواهد شد و مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید