۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی کشور به آبیاری هوشمند مجهز شد

صفدر نیازی شهرکی در حاشیه بازدید از طرح های آب و خاک شهرستان شیروان در خراسان شمالی گفت : اجرای طرح آبیاری هوشمند در ۱۶ مزرعه توسط هشت شرکت دانش بنیان، دانشگاه صنعتی اصفهان و شیراز زیر مجموعه مرکز تحقیات کشاورزی اجرا می شود که پس از کسب نتایج لازم در سایر اراضی نیز عملیاتی خواهیم کرد.
وی افزود: با ارایه این طرح، راندمان آبیاری به بیش از ۹۵ درصد می رسد که هدف از اجرای این روش نوین تنها ارتقای بهره وری نیست بلکه با توجه به سنجش فاکتورهای مختلف از جمله نیاز آبی گیاه، تعداد نوبت های آبیاری و شرایط دمایی، میزان تبخیر آب به ریشه گیاه خواهد رسید.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در اجرای این طرح ابزارهای دقیقی در خاک برای سنجس میزان رطوبت و همچنین ابزاری برای تغییرات دمایی نصب خواهد شد و آب مورد نیاز گیاه با توجه به نیاز تامین می شود.

 تجهیز یک سوم اراضی کشور به سامانه آبیاری نوین
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک سوم اراضی کشور تاکنون مجهز به سامانه های آبیاری نوین شده است گفت: از مجموع هشت میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشور ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مجهز به سامانه های آبیاری نوین است.
نیایز شهرکی افزود: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از این میزان در دولت سیزدهم اجرا شده است و مابقی نیز توسط بهره برداران اجرا می شود.
وی امنیت غذایی را مهمترین اولویت جهان دانست و افزود: تغییرات آب و هوایی و کاهش بارش ها امنیت غذایی را تهدید می کند و اینک وزارت جهاد کشاوری پایداری تولید را در برنامه اصلی خود قرار داده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اینک منابع آب و خاک با محدودیت مواجه است که تلاش می کنیم در حوزه آب راندمان را با روش های مختلف بالا ببریم تا پایداری تولید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه راندمان آبیاری در گذشته ۳۰ درصد بوده است افزود: این شاخص با اجرای طرح های نوین به ۴۶ 
درصد رسیده است و از این پس نیز این طرح ها با برنامه ریزی در دستور کار قرار می گیرد.
نیاز شهرکی بر بتنی کردن کانال های آب و لوله گذاری نیز تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: تاکنون ۱۸۰ هزار کیلومتر از کانال های کشاورزی به این زیرساخت تنجهیز شده است و مابقی نیز در سال های آتی اجرا می شود.
وی عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه های وزارتخانه کاهش تبخیر آب از سطح اراضی است که در این خصوص نیز طرح های زیر سطحی در دست اجراست و همچنین تلاش می شود تا با کشاورزی اصولی و علمی اکسیژن دهی به گیاه افزایش یابد.

 کم آبی یک سوم اراضی کشور
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اینک حدود یک سوم اراضی آبی کشور با کم آبی مواجه است چرا که خشکسالی باعث کاهش دبی آبی در چاه ها و قنات ها شده است و چشمه ها نیز کم آب و یا خشک شده اند.
نیازی شهرکی تصریح کرد: در گذشته نوع بارندگی از برف به سمت باران رفته است و همچنین پراکنش باران نیز بیشتر غیر مفید برای بخش کشاورزی و بی موقع شده است.
وی خاطر نشان کرد: ۵۶ درصد اراضی کشاورزی کشور به طور میانگین به آب های زیر زمینی وابسته است که با کاهش سفره های زیر زمینی با چالش مواجه شده ایم.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سفر 2 روزه به خراسان شمالی از طرح های آب و خاک استان بازدید خواهند کرد.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید