خدمت رسانی مدرسه کندی هاروارد به مردم یا قدرتمندان ؟!!

خدمت رسانی مدرسه کندی هاروارد به مردم یا قدرتمندان ؟!!
    ترجمه_اختصاصی از تجریش آنلاین  در مقاله پیش رو آقای میشل مسینگ در خصوص ارتباطات پیچیده موجود در مدرسه کندی هاروارد وجود دارد گزارش می دهد . در 5 ژانویه، تنها چند ساعت پس از اینکه The Nation مقاله من را در مورد اینکه چرا مدرسه کندی، هاروارد پیشنهاد کمک هزینه تحصیلی خود به کنت راث، مدیر سابق دیده بان حقوق بشر را لغو کرده بود، پست الکترونیکی دریافت کردم …
ادامه مطلب

پایگاه خبری تجریش آنلاین​​​​​​​